Jazda autem pod wpływem alkoholu – jaką karę możesz otrzymać?

Jazda autem pod wpływem alkoholu – jaką karę możesz otrzymać?

Co roku za jazdę pod wpływem alkoholu zostaje zatrzymanych bardzo wielu kierowców. Nie zawsze jednak, jazda po spożyciu alkoholu jest przestępstwem. Czasem, może to być jedynie wykroczenie. Z artykułu dowiesz się co grozi za jazdę przy określonym stężeniu alkoholu w organizmie.

Jazda po alkoholu – konsekwencje prawne w 2019 roku

To, jaka kara grozi nam na za jazdę na „podwójnym gazie” zależne jest od  „stanu upojenia podczas kontroli drogowej. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (tj. od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) jest to tzw. „stan po spożyciu alkoholu”. Prowadzenie pojazdu mechanicznego traktowane jest wtedy wykroczenie, które karane jest:

  • grzywną od 50 zł do 5000 zł;
  • karą aresztu od 5 do 30 dni;
  • zakazem prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;
  • 10 punktami karnymi.

Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości (jeżeli zawartość wynosi powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi lub więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) jest zaś przestępstwem, za które grozi:

  • grzywna zależna od dochodu;
  • ograniczenie wolności od miesiąca do 2 lat lub pozbawienie wolności do lat 2;
  • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej od 5 000 zł do 60 000 zł;
  • odebranie prawa jazdy na okres od 3 lat do 15 lat;
  • 10 punktów karnych;

W polskim prawie karnym wyszczególnione zostały przypadki, w których kary te mogą zostać przez sąd zaostrzone. Będzie się stanie między innymi w przypadku, jeżeli doprowadzimy do wypadku, w wyniku którego inna osoba dozna uszczerbku na zdrowiu lub poniesie śmierć. Wtedy sąd może orzec karę do 12 lat pozbawienia wolności. Surowsza kara grozi również tym, którzy już wcześniej zostali skazani za jazdę pod wpływem alkoholu.

Odebranie prawa jazdy – czy można tego uniknąć?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, sąd w każdym przypadku jazdy pod wpływem alkoholu, ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku wykroczenia, będzie to na minimum 6 miesięcy, a przestępstwa – na co najmniej 3 lata. Istnieje jednak sposób aby uniknąć odebrania nam prawa jazdy,. Takim sposobem jest staranie się o tzw. warunkowe umorzenie postępowania. Polega ono na tym, że sąd zamiast wydawać wyrok skazujący, umorzy postępowanie karne pod ustalonymi warunkami. To czy w Twoim przypadku będzie to możliwe, zależy od kilku czynników.

Więcej na ten temat: https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/.

Ponowny egzamin na prawo jazdy – kiedy będzie konieczny?

To, czy kierowca musi zdawać po raz kolejny egzamin na prawo jazdy, zależy od tego, na jak długo sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów.  Jeżeli jest to okres dłuższy niż rok, wtedy konieczne będzie ponowne zdawanie egzaminu na prawo jazdy (zarówno teoretycznego jak i praktycznego). Jeżeli okres ten jest krótszy, wtedy prawo jazdy odzyskamy po upływie terminu określonego przez sąd, bez konieczności ponownego zdawania egzaminu.

Dodaj komentarz