Czego nie można przewozić w bagażu rejestrowanym?

Czego nie można przewozić w bagażu rejestrowanym?

Czego nie można przewozić w bagażu rejestrowanym?

Podróżowanie samolotem to zazwyczaj wygodny i szybki sposób na dotarcie do celu podróży. Jednak przed wylotem należy pamiętać o pewnych ograniczeniach dotyczących przewożenia niektórych przedmiotów w bagażu rejestrowanym. W tym artykule omówimy, czego nie można przewozić w bagażu rejestrowanym i dlaczego.

1. Substancje niebezpieczne

Jednym z najważniejszych ograniczeń dotyczących bagażu rejestrowanego są substancje niebezpieczne. Są to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów oraz personelu lotniczego. Przykłady takich substancji to materiały wybuchowe, łatwopalne, trujące, żrące, radioaktywne i inne. Przewożenie takich substancji jest surowo zabronione.

1.1 Materiały wybuchowe

Materiały wybuchowe, takie jak dynamit, materiały pirotechniczne, petardy, proch strzelniczy i inne, są absolutnie zakazane w bagażu rejestrowanym. Są one niebezpieczne i mogą spowodować poważne szkody w przypadku ich przypadkowego wybuchu.

1.2 Materiały łatwopalne

Materiały łatwopalne, takie jak benzyna, olej napędowy, propan-butan, farby i lakiery na bazie rozpuszczalników, są również zabronione w bagażu rejestrowanym. Są one podatne na samozapłon i mogą spowodować pożar na pokładzie samolotu.

1.3 Materiały trujące i żrące

Materiały trujące, takie jak pestycydy, substancje chemiczne, które mogą powodować zatrucia, oraz materiały żrące, takie jak kwas siarkowy, są również zakazane w bagażu rejestrowanym. Mogą one powodować poważne szkody dla zdrowia pasażerów i personelu lotniczego.

1.4 Materiały radioaktywne

Materiały radioaktywne, takie jak izotopy promieniotwórcze, są surowo zabronione w bagażu rejestrowanym. Są one niebezpieczne dla zdrowia i mogą powodować promieniowanie, które jest szkodliwe dla organizmów żywych.

2. Przedmioty niebezpieczne

Oprócz substancji niebezpiecznych istnieje wiele przedmiotów, które również nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym. Są to przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów i personelu lotniczego.

2.1 Broń palna i ostre przedmioty

Broń palna, w tym pistolety, karabiny, rewolwery, a także ostre przedmioty, takie jak noże, nożyczki, sztylety, są surowo zabronione w bagażu rejestrowanym. Są one niebezpieczne i mogą być wykorzystane do celów przestępczych na pokładzie samolotu.

2.2 Narzędzia i przedmioty ostrye

Narzędzia, takie jak młotki, wiertarki, piły, a także przedmioty ostrye, takie jak nożyce do metalu, gwoździe, śrubokręty, również nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym. Mogą one być wykorzystane jako narzędzia do przemocy lub mogą spowodować uszkodzenie bagażu lub samolotu.

2.3 Substancje chemiczne niebezpieczne

Substancje chemiczne niebezpieczne, takie jak kwasy, zasady, rozpuszczalniki, farby, lakiery, również nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym. Mogą one powodować uszkodzenia bagażu lub samolotu oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia pasażerów i personelu lotniczego.

3. Przedmioty nietypowe

Istnieją również przedmioty, które ze względu na swoje nietypowe rozmiary lub właściwości nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym.

3.1 Duże przedmioty

Przedmioty o dużych rozmiarach, takie jak rowery, deski surfingowe, narty, nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym. Są one zbyt duże, aby zmieścić się w luku bagażowym samolotu.

3.2 Łatwo psujące się produkty spożywcze

Produkty spożywcze, które łatwo się psują, takie jak świeże owoce, warzywa, mięso, ryby, również nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym. Mogą one zepsuć się podczas długotrwałego transportu i stanowić zagrożenie dla zdrowia pasażerów.</p

W bagażu rejestrowanym nie można przewozić substancji niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, ostrych przedmiotów, a także płynów w ilościach większych niż 100 ml.

Link do strony dotyczącej Dnia Reumatyzmu: https://dzienreumatyzmu.pl/

Dodaj komentarz